Kayıtlar

Excel Okuyup DataGridview ile Gösterme ASP.NET

Resim
BİR TANE EXCEL DOSYASI OLUSTURUYORUZ.KOD KISMI EXCEL AC BUTONUNA YIKLAYINCA 

using System.Data.OleDb; // ekleyelim

string DosyaYolu, DosyaAdi;

OpenFileDialog OFD = new OpenFileDialog()

{

Filter = "Excel Dosyası |*.xlsx| Excel Dosyası|*.xls",

// open file dialog açıldığında sadece excel dosyalarınu görecek

Title = "Excel Dosyası Seçiniz..",

// open file dialog penceresinin başlığı

RestoreDirectory = true,

// en son açtığı klasörü gösterir. Örn en son excel dosyasını D://Exceller adlı

// bir klasörden çekmiş olsun. Bir sonraki open file dialog açıldığında yine aynı

// klasörü gösterecektir. };

// bu da bir kullanım şeklidir. Aslında bu şekilde kullanmak daha faydalıdır.

// bir çok intelligence aracı bu şekilde kullanılmasını tavsiye ediyor.

if (OFD.ShowDialog() == DialogResult.OK)

// perncere açıldığında dosya seçildi ise yapılacak. Bunu yazmazsa…

iTexSharp ile pdf olusturma

Resim
Öncelikle iTextSharp dll'ni indiriyoruz
link : https://www.dllme.com/dll/files/itextsharp_dll.html

1 ) Solution Explorer açıyoruz

2 ) References ' e sağ tık yapıp add diyoruz

3 ) Browse'a tıklıyoruz

4 ) açılan yerden dll yüklediğimiz yere gelip dll'i ekliyoruz
5 ) Alttakine benzer bir form yapıyoruz :D

using iTextSharp.text;//iTextsharp dll ile gelen kütüphane using iTextSharp.text.pdf;//iTextsharp dll ile gelen kütüphane using System.IO;//Dosya İşlemleri için
Bu using leri ekliyoruz

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            iTextSharp.text.Document deneme = new iTextSharp.text.Document();
            PdfWriter.GetInstance(deneme, new FileStream("C:\\Users\\Murat\\Desktop\\Masaüstü\\C# PROJELER\\itextsharp\\oluşturulanlar\\"+textBox5.Text+".pdf",FileMode.Create));
            deneme.AddAuthor(textBox1.Text);//Yazar bilgisi alınır
            deneme.AddCreationDate();//Oluşturma Tarihi Alınır
            deneme.Add…

Asp.Net VeriTabanından DataSet İle Tabloya Veri Çekme(EVAL KULLANIMI)

Resim
BURADAKİ SERVER NAME ' İ KOPYALIYORUZ 


Ornek olacak Irnet yazmısım :D 
Menü içi arama yapmak jquery javascript

Resim
Arama yapıldığı zaman  aranan kelime dışındaki diğer menü elemanları kayabolur ve sadece aranan menü elemanı ortaya çıkar 

ard arda 4 tane açılan menü olsada eger aranan kelime menü adıyla eşleşıyorsa çıkar 


$(document).ready(function () { // keyup ile inputa herhangi bir deger girilince fonksiyonu tetikliyoruz $("#searchTags").keyup(function () { search($(this).val());     });
functionsearch(value){ $("#menuFull li").each(function(){ varfound = "false";
$(this).each(function(){ if($(this).text().toLowerCase().indexOf(value.toLowerCase()) >= 0){ found = "true";                 }             });
if(found == "true"){ $(this).show();
            }
else{ $(this).hide();
            }         });
$("#menuFull li ul").each(function(){ varfound = "false";
$(this).each(function(){ if($(this).text().toLowerCase().indexOf(value.toLowerCase()) >= 0){ found = "true";                 }
else{ found = "false";                 …

C# Form ile Giriş paneli

Resim
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            baglanti.Open();
            SqlCommand komut = new SqlCommand("select*from tbl_giris where kullanici_ad = @p1 and sifre =@p2",baglanti);
            komut.Parameters.AddWithValue("@p1",textBox1.Text);
            komut.Parameters.AddWithValue("@p2", textBox2.Text);
            SqlDataReader oku = komut.ExecuteReader();
            if (oku.Read())
            {
                FrmAnaform frm = new FrmAnaform();
                frm.Show();
                this.Hide();
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Kullanıcı Adı veya Şifre Yanlış","giriş hatalı",MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error);
            }
            baglanti.Close();
        }


C# Grafik Oluşturma ve Grafiğe Veri çekme

Resim
KÜTÜPHANE : using System.Data.SqlClient;


 baglanti.Open();
            SqlCommand komut = new SqlCommand("select perMeslek,AVG(perMaas)from tbl_personel group by perMeslek",baglanti);
            SqlDataReader oku = komut.ExecuteReader();
            while (oku.Read())
            {
                chart1.Series["MESLEK-MAAS"].Points.AddXY(oku[0], oku[1]);
            }
            baglanti.Close();

SQL Group By Kullanımı

Resim
GROUP BY KULLANIMI :   SELECT alanadi1,fonksiyon(alanadi2) FROM tablo_Adi GROUP BY alanadi1


  AVG : ORTALAMA 
  SUM : TOPLAM DEĞER
COUNT : SAYAC 


ORNEK KULLANIM : select perMeslek,AVG(perMaas)from tbl_personel group by perMeslek